Convéniat – 100 Joër Turnsall

E flotten Daag zu Eieren vun eisem schéinen Turnsall an vum Attilio BARIVIERA.