Niddderkuerer Oktoberfest 2022

Samschdes Mëttes, den 8. Oktober 2022 ass eist kléngt Oktoberfest am Home St. Joseph zu Nidderkuer.

 Nidderkuerer Oktoberfest 2022 – Menu

Réservatioun per Telefon um 691 868 858 oder per E-mail: pbari@pt.lu bis den 1. Oktober 2022.